Les lletres del Tapís

Making Off Projecte d’investigació i exposició “Les Lletres del Tapís”.
Moltes mans, un gran esforç i dedicació per part de molta gent que s’ha implicat en el projecte. Una vista ràpida d’un procés que va començar l’octubre de 2012 a Barcelona.

Muchas manos, un gran esfuerzo y dedicación por parte de mucha gente que se ha implicado en el proyecto. Una vista rápida de un proceso que empezó un octubre de 2012 en Barcelona.
Many hands, great effort and dedication of many people who have been involved in the project. A quick view of a process that began in October 2012 in Barcelona.

Fotos exposició / Fotos Exposición / Photos Exhibition Les Lletres del Tapís