Les lletres d’ahir i d’avui Girona

Avançant mes a mes. Ens plantegen una nova exposició a partir de nous continguts: visites, hores de dedicació, safaris fotogràfics, documentació ampliada i un enamorament del projecte. Dos mesos intensos que resumim aquí.
Avanzando mes a mes. Nos plantean una nueva exposición con ampliación de contenidos. Un sin parar de visitas, horas de trabajo, safaris fotográficos, documentación ampliada y un enamoramiento del proyecto. Dos meses intensos que resumimos aquí.
Moving forward every month. We are proposed a new exhibition from new content: visits, working hours, photographic safaris, expanded documentation and infatuation with the project. Two intense months summarized here.

Fotos exposició a Girona / Fotos de la exposición en Girona / Photos exhibition in the Cathedral of Girona