Les lletres del Tapís

Exposició del “Projecte de recuperació del tresor lletrístic del Tapís de la Creació” de la Catedral de Girona, dels passats mesos de març i abril de 2014, a la Casa de Cultura de Girona.
Exposición del “Proyecto de recuperación del tesoro letrístico del Tapiz de la Creación” de la Catedral de Girona, los pasados meses de marzo y abril de 2014, en la Casa de Cultura de Girona. Presentation of the “Recovery project of the Letter Treasures of the Tapestry ofCreation” in the Girona Cathedral, of March and April 2014, in the Casa de Cultura of Girona.

Fotos de procés  /  Fotos del proceso / Photos Making Off