Les lletres d’ahir i d’avui

Exposició temporal que podreu visitar fins setembre del 2014 al claustre de la Catedral de Girona. Investigació ampliada de les Lletres del Tapís de la Creació. Recorregut fotogràfic i documental de tresors lletrístics del Museu de la Catedral i quotidians de la ciutat.
Exposición temporal que pueden visitar hasta setiembre de 2014 en el claustro de la Catedral de Girona. Investigación ampliada de las Letras del Tapiz de la Creación. Recorrido fotográfico y documental de tesoros letrísticos del Museo de la Catedral y cotidianos de la ciudad.
Temporary exhibition that can be visited until September 2014 in the Cathedral of
Girona cloister. Extended research of the Tapestry of Creation Letters. Photo tour and documents about the letter treasures of the Cathedral Museum and the city in general.

Fotos de procés del projecte / Photos Making Off / Fotos del proceso