Les lletres a La Seu d’Urgell

Les lletres d’ahir i d’avui- Catedral de La Seu d’Urgell

Exposició temporal que podreu visitar fins octubre del 2015 al claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
Amb l’objectiu de despertar l’interès pel tresor lletrístic que ens envolta, l’exposició pretén que es pugui fer un breu recorregut per aquells suports d’àmbit local que projectin el valor i la riquesa de les lletres d’ahir i d’avui. La mostra inclou una sèrie d’imatges i continguts gràfics que reforcen i contextualitzen el valor de patrimoni associat a la lletra i que ens permet la redescoberta del passat, així com peces molt més actuals però també significatives. Atresorades unes i quotidianes les altres, totes són de la comarca de l’Alt Urgell. Unes estan custodiades a diferents seus, concretament al Museu Diocesà d’Urgell, a l’Arxiu Capitular d’Urgell, Departament de Cultura de la Generalitat, la Catedral de Santa Maria d’Urgell i l’Església de Sant Miquel i altres estan presents en racons ben coneguts de la Seu d’Urgell i de la resta del territori. Totes són, des de la seva humilitat, testimonis del passat i del present i companyes del nostre entorn.

Las letras de ayer y de hoy – Catedral de La Seu d’Urgell

Exposición temporal que pueden visitar hasta octubre de 2015 en el claustro de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
Con el objetivo de despertar el interés por el tesoro letrístico que nos rodea, la exposición pretende trazar un breve recorrido por aquellos soportes del ámbito local que proyecten el valor y la riqueza de las letras de ayer y de hoy. La muestra incluye una serie de imágenes y contenidos gráficos que refuerzan y contextualizan el valor del patrimonio asociado a la letra que nos permite el redescubrimiento del pasado, así como de piezas mucho más actuales pero también significativas. Atesoradas unas y cotidianas las otras, todas son de comarca de l’Alt Urgell. Unas custodiadas en distintas sedes: Museu Diocesà d’Urgell, Arxiu Capitular d’Urgell, Departament de Cultura de la Generalitat, la Catedral de Santa Maria d’Urgell y Església de Sant Miquel. Y otras presentes en rincones bien conocidos de la Seo de Urgell y del resto del territorio. Todas son, desde su humildad, testimonios del pasado y del presente y compañeras de nuestro entorno.

The letters past and present – Cathedral of La Seu D’urgell

Temporary exhibition that can be visited until October 2015 in the Cathedral of La Seu d’urgell.
With an aim to arouse interest in the precious letters that surround us, this exhibition briefly shows those local elements portraying the value and richness of letters past and present. The exhibition includes a variety of pictures and graphic contents bringing out the valuable heritage attached to letters set in their context, thus enabling us to rediscover the past, as well as more up-to-date but not less significant pieces: both treasured and plain, all of them part of the city of La Seu d’Urgell. Some are kept in venues such as La Seu d’Urgell’s Diocesan Museum, Arxiu Capitular d’Urgell, Departament de Cultura de la Generalitat, Santa Maria d’Urgell’s Cathedral and Sant Miquel’s Church. While others can be found in their usual nooks. No matter how humble, they bear witness to the past and present and are our constant companions.

Fotos de procés  /  Fotos del proceso / Photos Making Off