EL PROJECTE / EL PROYECTO / THE PROJECT 
El projecte de recuperació del patrimoni històric té com a finalitat la digitalització de la lletra Damassiana present al Tapís de la Creació de la Catedral de Girona. L’estudi aporta una investigació del context històric centrat en la lletra: la forma, l’estructura, referents cal·ligràfics…etc. Tanmateix es reconeixen i es cataloguen les diferents tipologies de lletres brodades en el Tapís. El Tapís és una obra que data, aproximadament, de finals del S. XI – inici del s. XII i explica la creació del món a partir d’imatges i textos bíblics.
El proyecto de recuperación del patrimonio histórico tiene como finalidad la digitalización de la letra Damassiana presente en el “Tapís de la Creación” de la Catedral de Girona. El estudio aporta una investigación del contexto histórico, enfocado en la letra: su forma, estructura, referentes caligráficos…etc.  A la vez que reconoce y cataloga las diferentes tipologías de letras bordadas en el Tapís.  El Tapís data de finales del siglo XI e inicios del XII y narra  la creación del mundo con iconografía y textos bíblicos.
The proposed restoration of historic heritage aims to digitalize the “Damassiana” letter present at  Tapestry of the Creation in Girona Cathedral. The study provides an investigation of the historical context focused on the letter: the shape, the structure, calligraphic references, etc. However, it is recognized and categorized the different types of letters embroidered on the Tapestry. The Tapestry is a work that dates, approximately, from the late XIth century – beginning of the XIIth century and it explains the world creation from biblical texts and images.


EXPOSICIÓ / EXHIBITIONS / EXPOSICIONES

El projecte expositiu es va iniciar com un projecte d’investigació que de mica en mica va anar creixent i generant dues exposicions, cadascuna amb els seus avenços i aportacions.
El proyecto expositivo se inició como un proyecto de investigación, que poco a poco fue creciendo generando dos exposiciones cada una con sus avances.
The project began as a research project that gradually grew and generated two
exhibitions, each one with their progress and contributions.

Juliol / Julio / July 25 2015 – Octubre 2015
Exposició / Exposición / Exhibition Les Lletres d’ahir i d’avui
Claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell
Nota premsa / Press / Prensa  Bisbat Urgell

Logo Les LletresJuliol / Julio / July 14 2014 – Septiembre 2014
Exposició / Exposición / Exhibition Les Lletres d’ahir i d’avui
Claustre Catedral de Girona
Nota premsa / Press / Prensa  Diari Girona

Logo Lletres TapisMarç / March / Marzo 25 2014 – Abril 14
Exposició / Exhibition / Exposición Les Lletres del Tapís.
Sala Domènec Fita (1r Pis de la Casa de Cultura de Girona)
Nota premsa / Press / Prensa  Diari El Punt Avui


Audiovisual realitzat per Joan Chàfer Uralde, Docent de Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.
Audiovisual realizado por Joan Chàfer Uralde, Docente de Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.
Video by Joan Chafer Uralde, Professor of School of Art and Superior of Design d’Olot.