Jardí Tipográfico Letra Damassiana Ornamentvm - Girona Temps de Flors 2016

Som un grup d’investigació de la Universitat de Barcelona que actualment treballa en línies de recerca relacionades amb la tipografia i la tecnologia aplicada. El projecte “La digitalització de les lletres del Tapís de la Creació de la Catedral de Girona”, que s’emmarca dins del programa Arrels del Gràfic del Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya, és el punt de partida d’altres projectes expositius, muntatges i instal·lacions urbanes.
Somos un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona que en la actualidad desarrolla líneas de investigación relacionadas con la tipografía y la tecnología aplicada. El proyecto “La digitalización de las letras del Tapiz de la Creación de la Catedral e Girona” que se enmarca dentro del programa Arrels del Gràfic del Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya, es el punto de partida de otros proyectos expositivos, montajes e instalaciones urbanas.
A space to explore typography, history, strokes, shapes, structure and its proportion.

Recerca – Exposicións / Investigación – Exposiciónes / Research – Exhibitions


Intervenció plàsticaJardí lletrístic” al carrer, Girona en flors 2016. Intervención plásticaJardín letrístico” en la calle, Girona en flores 2016

Exposició “Les Lletres d’ahir i d’avui” Juliol – Octubre 2014  Exposición “Las Letras de ayer y de hoy” Julio – Octubre 2014 Exhibition “Les Lletres d’ahir i d’avui” July – October 2014

Audiovisuals realitzats per Joan Chàfer Uralde, Docent de Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. Audiovisuales realizados por Joan Chàfer Uralde, Docente de Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. Videos by Joan Chafer Uralde, Professor of School of Art and Superior of Design d’Olot.